TEHOKAS KONEPAJA

Tehokas konepaja -hankkeessa (TEKO) keskitytään parantamaan konepajateollisuuden pk-yritysten tehokkuutta ja edistetään uusien tuotantomenetelmien investointien liikkeelle lähtöä. Samalla kasvatetaan yritysten tietoisuutta saatavilla olevista uusista tekniikoista sekä selvitetään digitalisaation myötä syntyviä mahdollisuuksia.

Tehokas konepaja

Satakuntalaisilla konepajateollisuuden pk-yrityksillä on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen tuotannon tehokkuuden parantamiseen, digitalisaatioon sekä energian käytön optimointiin. Tehokas konepaja -hankkeen (TEKO) tavoitteena on parantaa konepajateollisuuden pk-yritysten tehokkuutta ja edistää uusien tuotantomenetelmien investointien liikkeelle lähtöä, lisätä yritysten tietoisuutta saatavilla olevista uusista tekniikoista sekä selvittää digitalisaation myötä syntyviä mahdollisuuksia. Satakuntaliitto on myöntänyt TEKO-hankkeelle osarahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hankkeen kehittämistoimet kohdistetaan digitalisaation lisäämiseen konepajoissa erityisesti hyödyntämällä moderneja, vähähiilisiä tuotantomenetelmiä kuten automaatiota, konenäköä, robottihitsausta ja offline-ohjelmointia. Uusia teknologioita tehdään konepajoissa tunnetuiksi esimerkiksi erilaisten konkreettisten demonstraatioiden avulla. Hanke jakaantuu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

  1. Tuotannon digitalisaatiosta tehokkuutta
  2. Hitsauksen robotisaatio ja offline-ohjelmointi
  3. 3D-konenäkö
  4. Konepajan energiatehokkuus

EAKR-logoVipuvoimaa EU:lta -logo

Hitsausrobotti

Haluatko mukaan hankkeeseen?

Hankkeeseen haetaan mukaan satakuntalaisia konepajoja. Osallistuvien konepajojen kanssa tunnistetaan monille konepajoille yhteisiä hankkeen aiheisiin liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita.

Tunnistettuihin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin haetaan erilaisia ratkaisuja esimerkiksi panostamalla tuotannon digitalisaatioon, hyödyntämällä hitsausrobottien älykkäitä ominaisuuksia ja nostamalla esiin offline-ohjelmonnin etuja juuri konepajaympäristössä.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena hankkeessa selvitetään, millaisia hyötyjä 3D-konenäön käytöstä saadaan hitsaavan robotin ja/tai koneistusta palvelevan robotin ohjaamiseen. Hankkeessa kootaan konepajoille energiatehokkuuskäsikirja, jossa perehdytään konepajoille tyypillisimpiin energiatehokkuushaasteisiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin.

Linkkin hankkeeseen ilmoittautumiseen alempana.

Ajankohtaista

Hitsausrobotiikka

Yliö: Tehokas konepaja on rohkea ja kehittää tulevaisuuteen katsoen

Yliö: Tehokas konepaja on rohkea ja kehittää tulevaisuuteen katsoen Konepajat ovat vuosikymmeniä olleet Satakunnan ja koko Suomen menestyksen kulmakiviä, jotka ovat tuottaneet laadukkaita osia, tuotteita ja palveluita niin muiden yritysten kuin yhteiskunnankin merkittäviin kohteisiin. Teollisuusalojen toisensa perään hävitessä Suomesta konepajateollisuus ylläpitää edelleen osaltaan monen maakunnan hyvinvointia. Vetureina ovat tietysti muutamat suuret …

Yliö: Tehokas konepaja on rohkea ja kehittää tulevaisuuteen katsoen Lue lisää »

Mukaan hankkeeseen

Ilmoita konepajasi mukaan hankkeeseen

Yhteistyössä

Logo_suomi_4v-1024x630

Seuraava ammattilainen tuutista ulos!💥Tänään esittelyvuorossa on sotemaailman konkari ja hyvinvointiteknologian kehittäjä projektitutkija Krista Toivonen @sataeduKrista Kristan vuorokaudessa on tunteja yli 24! https://www.roboai.fi/tunnista-roboai-ammattilainen/ #roboai #samk #tunnista #ammattilainen #kehu

Are you excited? We are!

The newest version of innovation challenge is coming. Stay tuned for updates 😉

#satakunta2.0 #innovation #pories #technology #businessideas @ SAMK - Satakunta University of Applied Sciences https://www.instagram.com/p/CUJ0h3PsSJ6/?utm_medium=twitter

Vieritä ylös