TEHOKAS KONEPAJA

Tehokas konepaja -hankkeessa (TEKO) keskitytään parantamaan konepajateollisuuden pk-yritysten tehokkuutta ja edistetään uusien tuotantomenetelmien investointien liikkeelle lähtöä. Samalla kasvatetaan yritysten tietoisuutta saatavilla olevista uusista tekniikoista sekä selvitetään digitalisaation myötä syntyviä mahdollisuuksia.

Tehokas konepaja

Satakuntalaisilla konepajateollisuuden pk-yrityksillä on selkeitä kilpailukyvyn parantamistarpeita liittyen tuotannon tehokkuuden parantamiseen, digitalisaatioon sekä energian käytön optimointiin. Tehokas konepaja -hankkeen (TEKO) tavoitteena on parantaa konepajateollisuuden pk-yritysten tehokkuutta ja edistää uusien tuotantomenetelmien investointien liikkeelle lähtöä, lisätä yritysten tietoisuutta saatavilla olevista uusista tekniikoista sekä selvittää digitalisaation myötä syntyviä mahdollisuuksia. Satakuntaliitto on myöntänyt TEKO-hankkeelle osarahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hankkeen kehittämistoimet kohdistetaan digitalisaation lisäämiseen konepajoissa erityisesti hyödyntämällä moderneja, vähähiilisiä tuotantomenetelmiä kuten automaatiota, konenäköä, robottihitsausta ja offline-ohjelmointia. Uusia teknologioita tehdään konepajoissa tunnetuiksi esimerkiksi erilaisten konkreettisten demonstraatioiden avulla. Hanke jakaantuu seuraaviin tehtäväkokonaisuuksiin:

  1. Tuotannon digitalisaatiosta tehokkuutta
  2. Hitsauksen robotisaatio ja offline-ohjelmointi
  3. 3D-konenäkö
  4. Konepajan energiatehokkuus

EAKR-logoVipuvoimaa EU:lta -logo

Hitsausrobotti

Haluatko mukaan hankkeeseen?

Hankkeeseen haetaan mukaan satakuntalaisia konepajoja. Osallistuvien konepajojen kanssa tunnistetaan monille konepajoille yhteisiä hankkeen aiheisiin liittyviä haasteita ja kehittämiskohteita.

Tunnistettuihin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin haetaan erilaisia ratkaisuja esimerkiksi panostamalla tuotannon digitalisaatioon, hyödyntämällä hitsausrobottien älykkäitä ominaisuuksia ja nostamalla esiin offline-ohjelmonnin etuja juuri konepajaympäristössä.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena hankkeessa selvitetään, millaisia hyötyjä 3D-konenäön käytöstä saadaan hitsaavan robotin ja/tai koneistusta palvelevan robotin ohjaamiseen. Hankkeessa kootaan konepajoille energiatehokkuuskäsikirja, jossa perehdytään konepajoille tyypillisimpiin energiatehokkuushaasteisiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin.

Linkkin hankkeeseen ilmoittautumiseen alempana.

Ajankohtaista

Uusi kokeilu ja demonstraatio!

Tehokas konepaja kokeili robotisoitua hitsausta hydraulisäiliön kannen hitsausprosessin kehittämistarkoituksissa. Kokeilusta ja demonstraatiosta saatiin hyviä tuloksia, jotka kannustavat robotisoidun hitsauksen käyttöön laajemminkin.

Lue lisää!

Milla Rostedt ja Ismo Tervamäki hitsaamon tuottavuutta parantaneen hitsauspöydän vieressä.

RoboAI -uutisia

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 7: Failed connect to www.roboai.fi:80; No route to host

Mukaan hankkeeseen

Ilmoita konepajasi mukaan hankkeeseen

Yhteistyössä

Logo_suomi_4v-1024x630
Twitter feed is not available at the moment.
Scroll to Top