Energiatehokkuus

Jotta pk-konepajoilla on valmius vastata tulevaisuuden toimintatavoitteisiin, kuten digitaalisten tuotantomenetelmien hyödyntäminen ja hiilineutraalius sekä niistä aiheutuviin ohjaustoimiin, kannattaa kaikki kehittämistoimet ja investoinnit tehdä uusien teknologioiden ja osaamisen ohjaamana.

Energian tarpeen vähentäminen on tehokkain tapa vähähiiliseen ja kustannustehokkaaseen tuotantoon siirtymisessä. Konepajasektorilla päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä saavutetaan monilla eri keinoilla kuten parantamalla energiatehokkuutta, hyödyntämällä hukkalämpöjä, siirtymällä kiertotalouteen ja ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia järjestelmiä.  Hankkeessa selvitetään konepajoille ominaisia energiatehokkuustoimenpiteitä. Tehtäväkokonaisuuteen valitaan 5-10 yritystä, joihin tehdään energiakävely.

Energiakävelyn tarkoituksena on havainnoida kohteesta mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä ja potentiaalisia investointivaihtoehtoja yleisellä tasolla. Energiatehokkuuden tarkastelun lisäksi tutustutaan yhtiön toimintaan ja sen olemassa oleviin suunnitelmiin parantaa energiatehokkuutta. Energiakävelyiden tuloksena saadaan tietoa konepajojen erityisolosuhteista ja niiden energiatehokkuuden kannalta merkittävimmistä kehittämistoimenpiteistä. Tulokset kootaan yhteen Energiatehokkuuden käsikirjaksi konepajoille.

Kuva 1. Aurinkopaneelien kuukausituoton keskiarvo.

Vieritä ylös