Yhteistyörobotin hyödyntäminen hitsauksessa

Tässä Tehokas konepaja -hankkeen demonstraatiossa testattiin yhteistyörobotin hyödyntämistä hitsaustehtävissä. Demonstraatio osoitti, miten helposti ja nopeasti yhteistyörobotti voidaan ohjelmoida tekemään hitsaustehtäviä.

Hitsausrobotti, yhteistyörobotti, mekanisointi vai käsin hitsaus

Hitsausrobotteja käytetään teollisuudessa jo paljon, mutta niiden käytön odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa vielä lisää. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten odotetaan lisäävän hitsausrobottien käyttöä. Usein yritykset pohtivat, milloin olisi oikea aika investoida hitsausrobottiin ja pyörittelevät kysymystä ”onko meillä varaa ostaa hitsausrobotti?”.  Oikeastaan heidän tulisi pohtia kysymystä ”onko meillä varaa olla ostamatta hitsausrobottia?”.

Pienten erien ketterä hitsaus yhteistyörobotilla

Yhteistyörobotteja käytetään useimmiten piensarjatuotannossa, helpoille geometrisille muodoille sekä usein uudelleen ohjelmointia vaativalle tuotannolle (massaräätälöinti). Yhteistyörobottien käyttöä kannattaa pohtia erityisesti silloin, kun hitsausrobotilta vaaditaan joutavuutta sekä ketteryyttä. Useasti ensimmäistä hitsausrobotti-investointia suunnittelevat yritykset pohtivat erityisesti robotin käytettävyyttä piensarjatuotannossa sekä ohjelmointiin kuluvaa aikaa. Tähän haasteeseen yhteistyörobotit tuovat ratkaisun.

Yhteistyörobotin hyödyntäminen hitsauksessa perustuu sen nopeasti opittavaan ja intuitiiviseen ohjelmointitapaan. Perustiedot yhteistyörobotin ohjelmoinnista voi hankkia itseoppimalla ja/tai maksuttoman verkkokoulutuksen kautta.  Cobotti (Collaborative robot) -koulutuksen lisäksi on hyvä muistaa, että hitsauskoneen säätöön ja optimaaliseen käyttöön tarvitaan usein myös koulutusta.

Tässä demonstraatiossa haluamme esittää, kuinka nopeasti yhteistyörobotilla voidaan tehdä hitsausohjelma ja kuinka helppoa hitsausparametrien asetus on. Käytimme demonstraatiossa Universal Robotsin UR5e-yhteistyörobottia, Kempin A7-virtalähdettä sekä URCaps-ohjelmistoa.

Seuraavassa videossa näkyy testauksen eteneminen sekä lopputulos.

Vieritä ylös