Konepajan energiatehokkuuden käsikirja: Konepajan 3 parannusehdotukset

Konepajassa 3 tehtyjen energiakävelyjen perusteella todettiin, että tässä konepajassa on tehty jo paljon erilaisia energiatehokkuustoimia. Tämän hetken toimivan tilanteen vuoksi mitään erityisiä parannusehdotuksia ei tehty.

DEMO:

Konepajan 3 parannusehdotukset

Konepajalla 3 on tehty jo paljon erilaisia energiatehokkuustoimia, joiden avulla energiaa voidaan säästää. Tällä hetkellä tilanne on sen verran hyvä, että mitään erityisiä tai suurempia kehittämiskohteita energian säästämiselle ei löydetty. Voidaan olettaa, että yleensä uudemmat ja modernimmat laitteet ovat myös energiatehokkuudeltaan vanhempia laitteita parempia. Konepajalla 3 monet koneet ja laitteet ovatkin suhteellisen uusia ja joitakin vanhempia laitteita on modernisoitu tai niiden ohjausta on uudistettu. Konepajalla 3 laitteista ja koneista pidetään myös hyvää huolta, mikä varmasti lisää niiden käyttöikää ja toimivuutta. Myös paineilmajärjestelmä tarkistetaan tietyin väliajoin esimerkiksi mahdollisten vuotojen varalta. Konepajalla on aikoinaan siirrytty myös öljylämmityksestä kaukolämpöön, joka on energiatehokas lämmitysmuoto. (Konepaja 3 yhteyshenkilö henkilökohtainen tiedonanto 23.2.2021.)

Konepajalla 3 on panostettu ilmanvaihdon toimivuuteen. Konepajalla ei ole varsinaisia kohdepoistoja, vaan ne on suunniteltu kokonaisilmanvaihtoon. Ilmanlaatu konepajalla on poikkeuksellisen hyvä verrattuna moneen muuhun konepajaan, sillä ilmanvaihto on hyvin suunniteltu ja oikein mitoitettu. Konepajan tuotantotiloissa on aikanaan siirrytty led-valaistukseen, joka on energiatehokas vaihtoehto ja yleensä myös kannattava investointi. Tuotantohallit ovat kaikki 2000-luvun puolella rakennettu, joten niiden voidaan olettaa olevan tiiviydeltään ja rakenteiltaan suhteellisen hyviä, jolloin energiaa ei pääse karkaamaan halleista merkittäviä määriä. (Konepaja 3 yhteyshenkilö henkilökohtainen tiedonanto 23.2.2021.) Konepajalla vierailun yhteydessä tehtiin nopea lämpökuvaus ja sen perusteella mitään erityisiä ilmavuotokohtia ei rakenteissa havaittu. Konepaja 3 toimii hyvänä esimerkkinä monelle muulle konepajalle. Esimerkiksi sekä konepajalla 1, että konepajalla 3 hitsataan erilaisia kappaleita, jolloin syntyy erilaisia hitsauskaasuja. Konepajalla 1 haittaa aiheuttaa halliin sisälle jäävät hitsauskäryt, kun taas konepajalla 3 hitsauskaasut saadaan tehokkaasti poistettua hyvän, toimivan ja tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla.

Vieritä ylös