VR- ja AR-ympäristöjen mahdollisuuksia robottisolujen ohjelmoinnissa ja suunnittelussa

Tehokas konepaja -hankkeen yhtenä tavoitteena on offline- eli etäohjelmoinnin hyötyjen esille tuominen. Tässä demonstraatiossa esitellään lyhyesti sekä VR-ympäristössä tehtävää ohjelman muokkausta että AR-sovellusta, jolla robottisolua ja sen toimintaa voi testata todelliseen ympäristöön sijoitettuna ennen yhdenkään laitteen hankkimista.

Tässä demonstraatiossa esitellään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden tarjoamia mahdollisuuksia robottisolujen ohjelmoinnissa ja suunnittelussa.

VR = Virtual Reality = Virtuaalitodellisuus

AR = Augmented Reality = Lisätty todellisuus

VR ja AR eivät ole ihan uusia termejä, mutta ne liitetään yleensä vielä pelimaailmaan ja markkinointiin. Nyt näiden termien takaa paljastuvat mahdollisuudet tarjoavat uusia kokemuksia myös teollisuuden robottisolujen suunnitteluun ja ohjelmointiin. 

Virtuaalitodellisuudella tarkoitetaan yleensä erilaisia simuloituja, kolmiulotteisia ympäristöjä, jonne pääsee mukaan esimerkiksi tietokoneen avulla. Kun virtuaalitodellisuutta hyödynnetään teollisuudessa, sillä tuotetaan usein todellisuutta vastaava ympäristö keinotekoiseen simuloituun muotoon. Virtuaalimaailmalla tavoitellaan mahdollisuutta kokea simuloitu tila ja tilanne mahdollisimman todenmukaisesti. Virtuaalitodellisuudessa käyttäjä voi toimia fyysisten liikkeiden ja eleiden tai vaikka puhuttujen käskyjen avulla, jolloin esimerkiksi robotin ohjelmaa voidaan tehdä tai muokata etänä niin, ettei oikea tuotanto häiriinny tai keskeydy uusien sovellusten tekemisen vuoksi.

Lisätty todellisuus tarkoittaa yleensä erilaisia tekniikoita, joilla visualisoidaan virtuaalisia kohteita kuten robotteja tai työstökoneita osaksi jotain todellista ympäristöä. Todellisen kohteen "päälle" lisätyt elementit voivat olla esimerkiksi videoita, kuvia tai vaikkapa virtuaalisia puhekuplia, joista tulee ääntä. AR-sovelluksen käyttäjä tarvitsee näitä elementtejä nähdäkseen yleensä jonkun laitteen, jonka "läpi" hän niitä katselee. Tällainen laite on tyypillisesti jonkinlainen älylaite kuten kännykkä tai tabletti. Lisätyn todellisuuden avulla todellisen laitteen päälle voidaan lisätä vaikka lisälaitteen asennusohjeita tai vinkkejä laitteen käyttöön. 

Tässä demonstraatiossa hyödynnettiin ABB RobotStudio -etäohjelmointiympäristöä, jonne voidaan mennä VR-lasit päässä tekemään käsin robotin ohjelmointia tai jonka avulla robottisolun sijoittelua ja toimintaa voidaan testata liittämällä solu osaksi todellista ympäristöä ja katsomalla toimintaa mobiililaitteen näytöltä. Seuraavassa videossa näkyy, miten näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen tapahtuu pähkinänkuoressa.

Scroll to Top