3D-konenäkö

Automatisoidun laadunvalvonnan ja prosessien tarkkailun tarve kasvaa teollisuudessa koko ajan. 3D-konenäkö luo uusia mahdollisuuksia tunnistaa, mitata ja analysoida kappaleiden muotoa, kokoa, tilavuutta ja esim. sen paikkaa kolmiulotteisessa maailmassa. 3D-konenäöllä ratkaistaa tehtäviä, jotka tavallisella 2D-kuvauksella tuottaisivat ongelmia tai olisivat täysin mahdottomia toteuttaa.

3D-konenäkömenetelmiä on kehitetty viimeisten vuosien monia erilaisia. Jokaisella niistä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta osaa pystytään hyödyntämään melko suoraviivaisesti robotin ohjaamisessa. Tehokas konepaja -hankkeessa selvitetään, millaisia hyötyjä 3D-konenäön käytöstä saadaan hitsaavan robotin ja/tai koneistusta palvelevan robotin ohjaamiseen.

3D-konenäkö on digitalisointimenetelmä, jolla vähennetään käsin tehtävän työn tarvetta, mutta samalla poistetaan energiaa kuluttavien mekaanisten tuotantovaiheiden tarve. Samalla vähennetään myös fyysisten laitteiden tarvetta ja sitä kautta tuotannon hiilijalanjälki pienenee. 3D-konenäön kokeiluihin valitaan 3-5 erilaista koneistus- ja/tai hitsausrobotin tehtävää, joissa kappaleiden käsittely automaattisen ohjauksen avulla nostaisi robottisolun kustannustehokkuutta ja vähentäisi kappaleiden käsittelyyn kulutettavan energian määrää.

Näillä kokeiluilla selvitetään, millaisia sovelluksia kannattaa lähteä toteuttamaan 3D-konenäköä hyödyntämällä ja millaisten sovellusten kanssa eteen saattaa vielä tulla liian suuria vastoinkäymisiä. Samalla selvitetään, millaisten kappaleiden kanssa 3D-konenäkö robotin ohjauksessa on omimmillaan. Kokeiluja tehdään erikokoisten, erimuotoisten ja eri pintamateriaalia olevien kappaleiden kanssa.

PickIt3D-kamera ohjaamassa Omronin TM12-yhteistyörobottia ja GoCator -3D-kamera ohjaamassa Universal Robotsin UR5-yhteistyörobottia.
PickIt3D-kamera ohjaamassa TM12-yhteistyörobottia ja GoCator -3D-kamera ohjaamassa UR5-yhteistyörobottia.
PickIt3D-kamera ohjaamassa Omronin TM12-yhteistyörobottia kappaleiden poiminnassa.
PickIt3D-kamera ohjaamassa Omronin TM12-yhteistyörobottia kappaleiden poiminnassa.
Vieritä ylös