Etäohjelmointi ja robotisoitu 3D-tulostus

Tehokas konepaja -hankkeen toisessa demonstraatiossa robottien etäohjelmointi ja simulointi mahdollistivat robotisoidun 3D-tulostuksen kokeilemisen ketterästi ennestään tuntemattomalla robottityypillä.

Tässä demonstraatiossa testattiin RoboDK-ohjelman soveltuvuutta 3D-tulostuksen etäohjelmointiin sekä Nachi MZ07L -robotin ominaisuuksia 3D-tulostuksessa. 

3D-tulostaminen kasvattaa jatkuvasti osuuttaan erilaisien tuotteiden valmistuksessa. Tällä hetkellä perinteisillä kaupallisilla 3D-tulostimilla 3D-tulosteen maksimikoko jää usein pieneksi tai 3D-tulostimen koon kasvaessa myös sen hinta kasvaa liian kovaksi suhteessa saatuun hyötyyn. Robotisoimalla 3D-tulostamisen eli hyödyntämällä 6-akselista robottia 3D-tulostuksessa käytettävän pursottimen liikuttamiseen, tulostusalueen kokoa pystytään kasvattamaan suhteellisen vaivattomasti. Robottia käytettäessä esimerkiksi 3D-tulostimen osien liikuttelemiseen tarvittavaa mekaniikkaa ei tarvitse rakentaa isommassa koossa. Yksinkertaistettuna 3D-tulostaminen vaatii robotin lisäksi oikeastaan vain 3D-tulostamiseen tarvittavien osien kiinnittämisen robottiin ja 3D-tulostusradan ohjelmoinnin robotille. Tulostusradan ohjelmonti robotille voisi olla hankalaa ilman robottien etäohjelmointiin ja simulointiin tarkoitettuja ohjelmia.  

Tässä demonstraatiossa hyödynnettiin robotin etäohjelmointiin tarkoitetusta RoboDK-ohjelmasta löytyviä ominaisuuksia 3D-tulostuksen asetusten määrittelyyn ja 3D-tulostusradan generointiin. RoboDK-ohjelmassa voidaan generoida 3D-tulostusrata suoraan ohjelmaan tuodun 3D-mallin perusteella. Lisäksi RoboDK-ohjelma sisältää valmiita robottiohjelman kääntäjiä useiden eri robottivalmistjien roboteille. Kun 3D-tulostaminen oli simuloitu ja asetukset todettu hyviksi RoboDK-ohjelmassa, voitiin ohjelma kääntää suoraan oikealle robotille käytettäväksi. 

Etäohjelmointi RoboDK-ympäristössä onnistui hyvin ja robotin tulostusjälki oli hyvää, vaikka siihen vaikutti robotin kiinnitys liikuteltavalle alustalle. Suurilla nopeuksilla liikuteltava alusta pääsi joustamaan robotin alla ja tulosteeseen syntyi aaltoja.

Scroll to Top