3D-konenäkö yhteistyörobotin apuna metalliputkien poiminnassa

Älykäs kappaleiden poiminta 3D-kuvauksen ja yhteistyörobottien avulla mahdollistaa ketterät tuotannon muutokset ja vähentää keskittimien tarvetta. Tässä demonstraatiossa kokeiltiin Pickit3D-kameraa ja Omron TM12 -yhteistyörobottia metalliputkien älykkäässä poiminnassa lavalaatikosta. 

Laatikossa sekaisin olevien kappaleiden poimiminen robotilla

Yksi haaste automaation ja robottien lisäämisessä tuotannossa on kappaleiden poiminta laatikoista ja lavoilta, missä kappaleet voivat olla sekaisin. Tällaisia paikkoja tuotannossa voivat olla esimerkiksi kokoonpanoon liittyvät solut, missä tuotteen eri osat täytyy pystyä poimimaan laatikoista kokoonpanoa varten tai esimerkiksi työstökoneelle työstettävien kappaleiden poiminta. Yhtenäistä näille kaikille tilanteille on se, että poimittavien kappaleiden sijainti ja asento pitää pystyä kertomaan robotille poimintaa varten. 

Tässä demonstraatiossa kappaleiden paikantamisessa hyödynnettiin Pickit3D-kameraa. Pickit3D on rakenteelliseen valaisuun perustuva 3D-kamera. Rakenteelliseen valaisuun perustuvassa 3D-kuvauksessa kohdetta osittain valaisemalla saadaan selville sen paikka. 3D-kuva muodostetaan tarkkailemalla valaisukuvion muodonmuutosta kohteessa. Yleensä yhdellä kuvauskerralla saadaan tietoon yksi tai useampi poimittava kappale, joiden poimintajärjestys ja poimintakohta voidaan päättää joko robotin ohjelmassa tai suoraan kameran asetuksissa. Usein erillistä kappaleen keskittämistä ei tarvita, vaan poimittu kappale voidaan viedä suoraan oikeaan paikkaan. Itse kuvaustapahtuma ja tunnistus voidaan suorittaa heti kun robotti on pois kameran näkökentästä. 

Kokeilu osoitti 3D-konenäön ja yhteistyörobotin saumattoman yhteistyön

Metalliputkien poiminta lavalaatikosta onnistui hyvin Pickit3D-kameran ja Omron TM12 -yhteistyörobotin yhteistyönä, kunhan kameran asetukset oli saatu kohdilleen. Jatkokehityksenä kameran ja robotin välinen kommunikaatio muutettiin toimimaan jatkuvasti taustalla, mikä nopeutti solun toimintaa huomattavasti. 

Scroll to Top