Hitsauksen robotisaatio

Vaikka digitalisaatio tuo mukanaan robotteja ja automaattisia ratkaisuja konepajan arkeen, on ihminen kuitenkin kaikkein tärkein tekijä. Robotit eivät innovoi eivätkä tuota kehittämisideoita, vaan tekevät rutiininomaisia, ihmiselle tylsiä ja monesti ergonomisesti rasittavia työtehtäviä.

Hitsauksen robotisoinnilla pyritään tyypillisesti parantamaan tuottavuutta, laatua ja energiatehokkuutta sekä helpottamaan osaajapulaa. Perinteisesti hitsausrobottijärjestelmiä on käytetty suurten sarjakokojen valmistamiseen ohjelmoinnin monimutkaisuuden ja investointikustannusten vuoksi. Teknologioiden kehittyessä ja ohjelmointitapojen monipuolistuessa robotisoitu hitsaus on muodostunut taloudellisesti kannattavaksi myös piensarjojen ja yksittäisten kappaleiden tuotannossa. Tehokas konepaja -hankkeessa selvitetään käytännön demonstraatioiden avulla konepajayritysten mahdollisuuksia ottaa käyttöön hitsausautomaatiota sekä automaation tuomia etuja vähähiilisten tuotantomenetelmien hyödyntämisessä.

Hitsausdemonstraatioiden avulla yrityksille viedään käytännön tietoa hitsausrobotiikan uusista energiatehokkuutta parantavista mahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä. Robottihitsauskokeiluihin valitaan 5-8 halukasta pk-yritystä, joista jokaisen kanssa tehdään kokeilu joko yrityksen tiloissa, SAMKilla tai robottitoimittajan tiloissa. Koehitsauksien tehokkuuden nostamiseksi ohjelmointia pyritään toteuttamaan offline-ohjelmointiympäristössä.

Hankkeessa selvitetään myös tarjolla olevia offline-ohjelmointiohjelmistoja, niiden ominaisuuksia ja kustannuksia. Offline-ohjelmoinnin käyttö tyypillisesti vähentää robotin ohjelmoinnista aiheutuvaa energiankulutusta ja mahdollistaa tuotannon suunnittelun vähähiilisesti, samalla kuitenkin tehostaen robotin käyttöastetta ja parantaen tuottavuutta. Demonstraatioiden tulokset julkaistaan esimerkkivideoina sekä kirjataan osaksi teknologiaraporttia.

Kuva 1. Hitsausdemonstraation kylmälanka-TIG -hitsauspoltin hitsaamassa koekappaletta.

 

Vieritä ylös