Robotisoitu TIG-hitsaus

Tehokas konepaja -hankkeen ensimmäinen demonstraatio tehtiin testaamalla robotisoitua TIG-hitsausta kylmälankalaittoistoilla sekä erilaisilla tuotteilla. Demonstraatio osoitti merkittäviä eroja laitteistojen välillä, mutta kaikilla hitsaustulokset olivat oikein hyviä.

Robotisoitu hitsaus on yksi suosituimmista robotiikan sovelluksista maailmanlaajuisesti. Maailmassa on lukematon määrä tuotteita, joiden tuotannossa hyödynnetään hitsausrobotiikkaa, esimerkiksi autot tai vaikka puukiukaat. Hitsausrobotit ovat raivanneet tiensä massatuotannosta piensarjatuotantoon ja edelleen yksilöllisten tuotteiden tuotantoon. Robotien ominaisuudet ovat parantuneet ja monipuolistuneet vuosikymmenten saatossa. TIG-hitsaus on yksi hitsausrobotiikassa yleistynyt hitsausprosessi.

Tehokas Konepaja -hankkeessa tunnistettiin useamman satakuntalaisen yrityksen tarve robotisoituun TIG-hitsaukseen. Tunnistettujen tarpeiden yhtenä erityispiirteenä esiin nousi ruostumattoman teräksen TIG-hitsaus. Tämän suosio konepajateollisuudessa perustuu hitsausprosessista saataviin vahvoihin ja laadukkaisiin hitseihin. Manuaalisesti suoritettu TIG-hitsaus vaatii korkealuokkaista ammattitaitoa, koska prosessi on monimutkainen ja hidas. Hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteiseksi lähtökohdaksi prosessin robotisoinnille muodostuivat joustavuus, ketteryys, kustannusten vähentäminen ja laadun parantaminen sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat.

Hankkeessa päädyttiin tekemään hitsausdemonstraatioita kolmella erilaisella robotisoidulla TIG-hitsauslaitteistolla. Vertailuun valittiin yritysten tarpeita mukaillen kaksi puhdasta kylmälankalaitteistoa sekä Panasonicin TOPTIG-laitteisto. Demonstraatiossa käytetyt laitteistot olivat:

  1. Panasonic TAWERS TM1400 -hitsausrobotti TAWERS 350A -hitsauskoneella ja integroidulla langansyöttölaitteella.
  2. Motoman HP6 -robotti Kempin MasterTig 335ACDC -hitsauskoneella ja Trafimet Easy400 -langansyöttölaiteella.
  3. Motoman HP6 -robotti Kempin MasterTig 335ACDC -hitsauskoneella ja Abicor Binzel Abidrive V2 -langansyöttölaiteella.

Seuraavassa videossa näkyy eri laitteistoilla tehdyt kokeilut, niiden tulokset sekä tulosten vertailua.

Vieritä ylös