Robotisoitu TIG-hitsaus

Tehokas konepaja -hankkeen ensimmäinen demonstraatio tehtiin testaamalla robotisoitua TIG-hitsausta kylmälankalaittoistoilla sekä erilaisilla tuotteilla. Demonstraatio osoitti merkittäviä eroja laitteistojen välillä, mutta kaikilla hitsaustulokset olivat oikein hyviä.

Robotisoitu hitsaus on yksi suosituimmista robotiikan sovelluksista maailmanlaajuisesti. Maailmassa on lukematon määrä tuotteita, joiden tuotannossa hyödynnetään hitsausrobotiikkaa, esimerkiksi autot tai vaikka puukiukaat. Hitsausrobotit ovat raivanneet tiensä massatuotannosta piensarjatuotantoon ja edelleen yksilöllisten tuotteiden tuotantoon. Robotien ominaisuudet ovat parantuneet ja monipuolistuneet vuosikymmenten saatossa. TIG-hitsaus on yksi hitsausrobotiikassa yleistyneistä hitsausprosesseista.

Tehokas Konepaja -hankkeessa tunnistettiin useamman satakuntalaisen yrityksen tarve robotisoituun TIG-hitsaukseen. Tunnistettujen tarpeiden yhtenä erityispiirteenä esiin nousi ruostumattoman teräksen TIG-hitsaus. Tämän suosio konepajateollisuudessa perustuu hitsausprosessista saataviin vahvoihin ja laadukkaisiin hitseihin. Manuaalisesti suoritettu TIG-hitsaus vaatii korkealuokkaista ammattitaitoa, koska prosessi on monimutkainen ja hidas. Hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteiseksi lähtökohdaksi prosessin robotisoinnille muodostuivat joustavuus, ketteryys, kustannusten vähentäminen ja laadun parantaminen sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat.

Hankkeessa päädyttiin tekemään hitsausdemonstraatioita kolmella erilaisella robotisoidulla TIG-hitsauslaitteistolla. Demoihin valittiin yritysten tarpeita mukaillen kaksi puhdasta kylmälankalaitteistoa sekä TOPTIG-laitteisto. Laitteistojen käytettävyydessä sekä toiminnallisuudessa oli eroja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki demonstroidut laitteet täyttivät useimpien hankkeeseen osallistuneiden yritysten tarpeet. Käytettävyydeltään sekä ominaisuuksiltaan  demonstroiduista laitteista parhaimmaksi osoittautui Panasonicn Tawers-robotti ja virtalähde.

TIG-hitsauksen kylmälankapoltin läheltä kuvattuna.
TIG-kylmälankapoltin.
Scroll to Top