Tehokkaan konepajan energiatehokkuuskäsikirja

Yhtenä Tehokas konepaja -hankkeen toimenpiteenä oli käytännön energiakävelyihin ja kirjallisuuskatsaukseen perustuvan Tehokkaan konepajan energiatehokkuuskäsikirjan tuottaminen. Käsikirja ohjaa konkreettisin esimerkein konepajoja erilaisten energiatehokkuustoimien aloittamisessa.

Tiivistelmä

Energiatehokkuuden parantaminen teollisuudessa on tärkeää, koska sillä on paljon positiivisia vaikutuksia niin ympäristöön, kuin itse yritykseenkin. Sen avulla voidaan esimerkiksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, pienentää energiakustannuksia sekä lisätä resurssi- ja kustannustehokkuutta. Konepajojen on mahdollista saavuttaa energiatehokkuustoimien avulla myös erilaisia oheishyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi tuotantotehokkuuden, työturvallisuuden ja kilpailukyvyn kasvaminen sekä vastuullisen yrityskuvan luominen. Energiatehokkuustoimia suunnittelevan konepajan kannattaa aluksi tutustua esimerkiksi energiakatselmustoimintaan ja energiatehokkuussopimuksiin. Molempien perustavoitteena on ohjata yrityksiä kohti parempaa energiatehokkuutta.

Konepajojen tulee tutustua omaan energiankulutukseensa mahdollisimman hyvin, jotta potentiaaliset energiansäästökohteet voidaan löytää. Konepajan ensimmäinen ja käytännössä ilmainen askel kohti parempaa energiatehokkuutta voi olla esimerkiksi tyhjäkäyntikävelyt, joiden tarkoituksena on löytää tuotantohalleissa turhaan energiaa kuluttavia kohteita. Tyhjäkäyntikävelyjen avulla voidaan huomata monia epäkohtia ja energiansäästökohteita. Konepajoilla kannattaa kiinnittää huomiota myös yleisiin käyttötottumuksiin ja toimintatapoihin sekä henkilöstön perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Energiatehokkuuden lisäämisen kannalta konepajojen kannattaa tutustua myös uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksiin, kuten aurinkoenergiaan. Aurinkoenergian soveltuvuus ja kannattavuus kannattaa selvittää, sillä sen avulla konepajoilla on mahdollisuus pienentää omaa ostosähkön tarvetta erityisesti kesäisin. Aurinkosähköhankkeisiin on myös mahdollista saada tukea 20 %.

Monilla konepajoilla merkittävät säästöpotentiaalit löytyvät ilmanvaihdon ohjauksesta, valaistuksesta sekä lämmöntalteenotosta. Konepajoilla ilmanvaihdon toimivuus on erittäin tärkeä osa työhyvinvointia ja energiatehokkuutta. Ilmanvaihdon energiatehokkuudessa kannattaa kiinnittää huomiota ilmanvaihtojärjestelmän säännölliseen huoltamiseen ja puhdistamiseen sekä ilmanvaihdon ohjaukseen todellisen tarpeen mukaan. Konepajan kannattaa selvittää myös esimerkiksi lämmöntalteenoton mahdollisuus, mikäli lämmöntalteenottojärjestelmää ei vielä ole käytössä. Konepajoilla kannattaa kiinnittää huomiota myös valaistuksen energiatehokkuuteen. Valaistusta on yleensä mahdollista parantaa jo melko pienilläkin muutoksilla ja investoinneilla, kuten optimoimalla sen käyttöaikaa ja voimakkuutta. Myös energiatehokkaaseen ja pitkäikäiseen led-valaistukseen siirtymistä kannattaa harkita, mikäli käytössä on vielä vanhoja valaisintyyppejä.

Konepajoilla energiaa kuluu yleensä melko paljon myös lämmitykseen ja energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmän säädöillä sekä ovien ja ikkunoiden tiivistyksillä. Myös sisälämpötilan laskemista kannattaa harkita, sillä sen laskeminen jo yhdellä asteella vähentää lämmityskustannuksia noin 5 %. Hukkalämmön hyödyntäminen kannattaa myös selvittää, sillä sen avulla voi olla mahdollista lämmittää esimerkiksi omia kiinteistöjä. Konepajahallien rakenteet kannattaa tutkia ilmavuotojen varalta ja tukkia tarvittaessa turhat aukot sekä korjata huonot tiivisteet. Konepajoilla kannattaa kiinnittää huomiota myös paineilmajärjestelmään, sillä paineilman hyödyntäminen on yleensä melko kallista. Paineilmajärjestelmän energiatehokkuustoimet kannattaa aloittaa verkostopaineen laskemisella ja vuotojen korjaamisella, joiden avulla on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä. Esimerkiksi 1 baarin alennus 7 baarin paineessa vähentää vuotojen määrää noin 11 %. Konepajoilla on siis mahdollista lisätä energiatehokkuutta monilla eri keinoilla ja parhaisiin tuloksiin päästään yleensä jatkuvalla parantamisella.

Energiatehokkuuskäsikirjan sisällysluettelo

Johdanto

Energiatehokkuus

 • Miksi energiatehokkuus kannattaa?
 • Energiakatselmukset
 • Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset
 • Energiatuki

Konepajan energiankulutus

 • Konepaja 1
 • Konepaja 2
 • Konepaja 3

Konepajan energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät

 • Ilmanvaihto
 • Paineilmajärjestelmä
 • Lämmitys
  • Kaukolämpö
  • Rakenteet
  • Valaistus

Yhteiset energiatehokkuustoimet

 • Henkilöstön koulutus ja tyhjäkäyntikävelyt
 • Veden kulutus
 • Ilmanvaihto
 • Energiatehokas paineilma
 • Lämmitys
  • Hukkalämmön hyödyntäminen
  • Tiiviit rakenteet
 • Valaistuksen ohjaus tai uusiminen
  • Ohjaus
  • Uusiminen
 • Sähkönkäyttö
  • Laitteet
  • Aurinkoenergia

Konepaja 1 parannusehdotukset

 • Hitsauskäryjen poisto
 • Isot nosto-ovet
 • Lämpötilan ja ilmanvaihdon ohjaus
 • Rakenteet ja tiiviys
 • Ikkunat

Konepaja 2 parannusehdotukset

 • Öljylämmitysjärjestelmä
 • Öljylämmityksen ja ilma-vesilämpöpumpun kustannukset
 • Vaihtoehtoiset lämmitysmuodot
  • Maalämpö
  • Ilma-vesilämpöpumppu
  • Maalämpö vs. ilma-vesilämpöpumppu

Konepaja 3 parannusehdotukset

Yhteenveto

Vieritä ylös