Konepajan energiatehokkuuden käsikirja: Yhteenveto

Konepajat ovat ihan omanlaisensa teollisuusympäristö. Monet konepajoissakin tärkeään asemaan nousevat energiatehokkuustoimet ovat hyvin yleisiä erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Yhteenveto

Teollisuudessa ja näin ollen myös konepajoilla energiatehokkuus ja sen parantaminen korostuu nykypäivänä yhä enemmän ja enemmän. Konepajoilla energiaa on mahdollista säästää monilla eri tavoilla. Aina ei tarvita suuria ja kalliita investointeja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Jo henkilöstön opastamisella ja kouluttamisella, säännöllisillä tyhjäkäyntikävelyillä, veden kulutuksen seurannalla ja järkevällä käytöllä, valaistuksen oikeanlaisella ohjauksella sekä laitteiden oikeanlaisella käytöllä sekä säännöllisillä huolloilla voi olla suuri vaikutus energiankulutuksen pienentämiseen. Nämä ovat ilmaisia tai vähintään edullisia energiatehokkuustoimia.

Joskus kuitenkin konepajan voi olla aiheellista harkita suurempiakin energiatehokkuustoimia. Monesti esimerkiksi vanhemmissa konepajoissa lämmitys- sekä ilmanvaihtojärjestelmät alkavat olla melko vanhoja, ellei niitä ole koskaan uusittu. Tämä aiheuttaa yleensä energiankulutuksen lisääntymistä ja järjestelmien päivitys tai uusiminen saattaa olla ajankohtaista. Monissa konepajoissa ilmanvaihto on vaativaa ja tämän vuoksi ilmanvaihtojärjestelmän tulisi olla kunnossa ja oikein mitoitettu. Myös lämmitysjärjestelmän tulisi olla kunnossa, jotta sen hyötysuhde on mahdollisimman korkea. Joskus kuitenkin koko lämmitysjärjestelmä on aiheellista päivittää tai vaihtaa kokonaan uuteen ja mahdollisesti energiatehokkaampaan lämmitysmuotoon. Konepajoilla on yleensä myös paineilmajärjestelmä, jonka hyödyntäminen saattaa olla melko kallistakin. Tämän vuoksi sen energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää huomiota, esimerkiksi paineilmavuodot saattavat lisätä energiankulutusta huomattavasti.

Konepajoilla on yleensä paljon yhteisiä energiansäästökohteita. Säästöjen suuruus riippuu konepajan toiminnoista ja toimintatavoista. Monet konepajat, kuten esimerkiksi konepajat 2 ja 3 ovat siirtyneet energiatehokkaaseen led-valaistukseen, jonka avulla on mahdollista saavuttaa suuriakin säästöjä. Molemmissa konepajoissa on myös ilmanvaihdossa lämmöntalteenottojärjestelmä. Tarkastelussa olevien konepajojen energiatehokkuuden parantamiskohteet eroavat toisistaan kuitenkin jonkin verran. Konepajalla 1 tärkein energiatehokkuuden parantamiskohde on ilmanvaihto, kun taas konepajalla 3 ilmanvaihto toimii halutulla ja oikealla tavalla. Konepajalla 2 puolestaan tärkein energiatehokkuuden parantamiskohde on lämmitysjärjestelmän päivittäminen tai uusiminen. Konepajoilla 1 ja 3 on käytössä kaukolämmitys, jota pidetään energiatehokkaana, edullisena ja toimintavarmana lämmitysmuotona.

Eroista huolimatta esiin nousi kaikille konepajoille yhteinen energiankulutusta lisäävä kohde. Suuret nosto-ovet aiheuttavat lämmön karkaamista, joka puolestaan lisää lämmitysenergian tarvetta ja lämmityskustannusten kasvamista. Tämä on monille konepajoille tyypillinen ongelma. Lämmönkarkaamista voi estää esimerkiksi ilmaverhojen avulla, nosto-ovien välittömällä sulkemisella käytön jälkeen ja henkilöovien käyttämisellä mahdollisuuksien mukaan.

Konepajojen kannattaa siis perehtyä omaan energiankulutukseensa ja selvittää potentiaaliset kohteet, joiden avulla energiatehokkuutta voidaan parantaa. Jo pienilläkin toimilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, vähentää päästöjä ja lisätä yrityksen positiivista ja vastuullista yrityskuvaa. Energiatehokkuuden merkitys kasvaa jatkuvasti ja näin ollen myös konepajateollisuuden on tärkeä olla kehityksessä mukana. Konepajojen energiatehokkuuden parantamiskohteiden tunnistaminen on tärkeää ja tehokkaampaan energiankäyttöön löytyykin usein monia erilaisia keinoja. Jokaisen konepajan panostus energiatehokkaampaan toimintaan on tärkeää kestävää tulevaisuutta ajatellen.

Monivärinen lämpökuva konepajahallista.
Monivärinen lämpökuva konepajan nurkan lämpövuodosta.
Monivärinen lämpökuva konepajan ulkopuolelta otettuna. Kuvassa näkyy lämpövuotoja.
Vieritä ylös