NEXT2021

Vuoden 2021 RoboAI-viikko järjestettiin marraskuussa ja yhtenä osana viikko järjestettiin taas NEXT2021-seminaari hybriditapahtumana, jossa oli osallistujia sekä paikan päällä että verkon kautta. Seminaarin esitykset suuntautuivat lähinnä konepajoille, mutta niiden aiheet ovat varmasti hyödynnettävissä muillakin teollisuudenaloilla.

Tehokas konepaja tarjoaa NEXT2021-seminaarin esitykset tallenteina

RoboAI-viikon NEXT2021-seminaarin ohjelma oli rakennettu Tehokas konepaja -hankkeen pääaiheiden ympärille. Key Note -puheenvuoron piti professori Antti Salminen turun yliopistosta aiheenaan Laserteknologiat konepajoissa. Tämän jälkeen Satakunnan ammattikorkeakoulun asiantuntijat puhuivat vuoroillaan digitalisaatiosta, 3D-kuvauksesta, energiatehokkuudesta ja hitsausrobotiikasta.

Tälle sivulle on koottu seminaariesityksiä videotallenteina ohjelman mukaisesti. Voit kuitenkin katsoa videot sinulle parhaiten sopivassa järjestyksessä. Jokaisen videon yhteydessä on aiheen ja esiintyjän lyhyt kuvaus.

Digitalisaatio teollisuudessa, Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Digitaalisaatio ei ole mikään valmis, olemassa oleva konsepti, joka pitäisi nyt vaan ottaa käyttöön, vaan se on ajattelu- ja toimintatapa, joka hyödyntää jatkuvasti kehittyviä teknologioita sekä niiden mukanaan tuomia uusia mahdollisuuksia. Automatisaatiolla, räätälöinnillä ja joustavuudella vaikutetaan merkittävästi tuotannon kokonaiskustannuksiin ja sitä kautta kilpailukykyyn. Samaan aikaan on tärkeää tunnistaa, että nopeus, ketteryys, osaaminen ja hoksaaminen on niitä asioita, joilla pärjätään globaaleilla markkinoilla.

Videotallenteella Tehokas konepaja -hankkeen asiantuntija, Satakunnan ammattikorkeakoulun yliopettaja ja johtava tutkija Mirka Leino pohtii digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, vaikutuksia mutta myös haasteita.

3D-konenäkö, Tommi Lehtinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Automatisoitu laadunvalvota ja prosessien tarkkailu ovat kasvavia teollisuusautomaation aihealueita. Tässä 3D-konenäöllä on tärkeä rooli. 3D-konenäön avulla saadaan uusia mahdollisuuksia tunnistaa, mitata ja analysoida kappaleiden muotoa, kokoa, tilavuutta ja esim. sen paikkaa kolmiulotteisessa maailmassa. 3D-konenäöllä ratkaistaan tehtäviä, jotka tavallisella 2D-kuvauksella tuottaisivat ongelmia tai olisivat täysin mahdottomia toteuttaa. 3D-konenäkö mahdollistaa myös yhä moniulotteisemmat robotisoidut poiminta- ja kappaleenkäsittelysovellukset.

Videotallenteella Tehokas konepaja -hankkeen asiantuntija, Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkija-opettaja Tommi Lehtinen esittelee 3D-konenäön menetelmiä ja sovellusesimerkkejä eri kohteisiin.

Energiatehokkuus konepajoissa, Marko Kukka, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Energian käytön vähentäminen on varmasti tehokkain tapa vähähiiliseen ja kustannustehokkaaseen tuotantoon siirtymisessä. Konepajasektorilla päästövähennyksiä ja kustannussäästöjä saavutetaan monilla eri keinoilla kuten parantamalla energiatehokkuutta, hyödyntämällä hukkalämpöjä, siirtymällä kiertotalouteen ja ottamalla käyttöön erilaisia digitaalisia järjestelmiä.

Videotallenteella Tehokas konepaja -hankkeen asiantuntija, Satakunnan ammattikorkeakoulun laboratorioinsinööri Marko Kukka kertoo konepajojen energiankulutuksesta sekä esittelee mahdollisuuksia sen optimointiin.

Hitsausrobotit, Timo Kerminen, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Hitsauksen robotisoinnilla tavoitellaan yleensä tuottavuuden, laadun ja energiatehokkuuden parantamista sekä osaajapulan helpottamista. Perinteisesti hitsausrobottijärjestelmiä on käytetty suurten sarjakokojen valmistamiseen ohjelmoinnin monimutkaisuuden ja investointikustannusten vuoksi. Teknologioiden kehittyessä ja ohjelmointitapojen monipuolistuessa robotisoitu hitsaus on muodostunut taloudellisesti kannattavaksi myös piensarjojen ja yksittäisten kappaleiden tuotannossa.

Videotallenteella Tehokas konepaja -hankkeen projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulun projektitutkija Timo Kerminen kertoo, miksi hitsausta kannattaa robotisoida sekä esittelee erilaisia hitsausrobotiikan esimerkkejä.

Vieritä ylös